Liczy się nie tylko wnętrze... (o opakowaniach)
Wpisany przez S.Z.   
poniedziałek, 10 lutego 2020 12:59

Liczy się nie tylko wnętrze – zrzucamy zbędne gramy na Nowy Rok! (o opakowaniach) 

Ponad połowa produktów kupowanych w Europie wciąż pakowana jest w plastik. Na jedną osobę w ciągu roku przypada średnio 29 kg plastiku. W Europie produkuje się 57 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie, z czego 39% to opakowania. Doskonale zdają sobie z tego problemu sprawę producenci marki Optima, którzy właśnie rewolucjonizują rynek margaryn prozdrowotnych. Marka jako pierwsza stawia na bardziej ekologiczne opakowania oferowanych produktów, redukując tym samym ilość plastiku wytwarzanego do ich produkcji o ponad 30%.


Plastik możemy dziś znaleźć niemal wszędzie – w przyborach codziennego użytku, opakowaniach, pojazdach, odzieży. Rozwiązanie problemu nadmiaru jego zużycia stanowi dla współczesnego świata jedno z największych wyzwań. Jak prognozują ekolodzy, do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Problem zaśmiecenia świata jest szczególnie niebezpieczny dla morskich zwierząt, które giną z powodu zanieczyszczenia plastikiem, a to w efekcie prowadzi do katastrofy wodnego ekosystemu. Ograniczenie jego zużycia i działania prośrodowiskowe, które przyczyniają się do redukcji śladu węglowego, są wynikiem racjonalnego zarządzania środowiskowego prowadzonego przez producentów marki Optima.

Nowy rok, nowy kubek, nowa jakość

Tworzywa sztuczne, w przeciwieństwie do drewna czy papieru, nie ulegają rozkładowi lub też zajmuje im to setki lat. W Polsce ponad 40% plastikowych śmieci trafia na wysypiska. Niespełna 30% jest przetwarzanych. Reszta podlega procesowi spalania.
Zdając sobie sprawę ze skali problemu i mając na uwadze troskę o środowisko, producenci marki Optima stawiają na ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych w swoich produktach. Wprowadzony od początku 2020 roku na rynek nowy kubek margaryn prozdrowotnych Optima aż w 53% pochodzi z recyklingowego materiału, a całe opakowanie zawiera 31% mniej plastiku niż standardowe pudełko. Nowoczesne opakowania składają się teraz z plastikowego kubka i papierowej owijki, które można segregować. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji bardziej ekologicznych pojemników marka ogranicza roczną emisję CO2 o 112 ton i zmniejsza zużycie plastiku o 37 ton, co daje łączną redukcję śladu węglowego o 38%. Jak wyjaśnia Małgorzata Wernicka, ekspertka z SGS Polska:
Ślad węglowy [ang. carbon footprint] definiowany jest jako całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych w cyklu życia produktu przez organizację, wydarzenie lub przez daną osobę. Ślad węglowy wyraża się jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jednostka funkcjonalna). Carbon footprint, obok śladu wodnego, stanowi także element śladu środowiskowego (ekologicznego). Ten ostatni to nic innego jak analiza zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne.
Zredukowanie śladu węglowego o około 38% podczas produkcji opakowań marki Optima jest odpowiedzią nie tylko na wymogi Komisji Europejskiej, ale także na oczekiwania coraz bardziej świadomego konsumenta.
Jak pokazują wyniki przeprowadzonego w grudniu 2019 roku badania konsumentów sektora spożywczego, 25 % z nich determinuje zakup danego produktu od kwestii, czy opakowanie nadaje się do recyklingu.

Te same badania wskazują, że prawie 70% z nich zwraca uwagę na zrównoważony proces tworzenia danego produktu i jest w stanie zapłacić za niego odpowiednio więcej.

Optima Osteo i Neuro – odświeżony branding

Nowe bardziej przyjazne środowisku opakowania produktów to również okazja do zmiany szaty graficznej i rebrandingu dwóch wariantów margaryn. Optima Osteo, wspierająca mocne kości, zastąpi dotychczasowy wariant Witamina D+K, a Optima Neuro, wspierająca mózg i wzrok, to nowa wersja Optimy DHA. Jak zapewnia brand manager marki Optima, Barbara Murfin:
Odświeżona szata graficzna, nowe nazwy produktów oraz korzyści które komunikuje Optima Osteo i Optima Neuro są bardziej zrozumiałe i dopasowane do potrzeb konsumentów. Bez zmian pozostaje cena, receptura i skład wszystkich margaryn prozdrowotnych. Niezmiennie na pierwszym miejscu stawiamy ich skuteczność.
Wprowadzając jako pierwsi w kategorii bardziej ekologiczne opakowania, wyznaczamy kierunek zmiany dla całego sektora margaryn prozdrowotnych.
Jako producent zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką ponosimy w związku z naszą działalnością. Wprawdzie nie możemy żyć zupełnie bez plastiku, ponieważ tworzywa sztuczne są niezwykle przydatne w wielu dziedzinach, ale możemy go zagospodarować bardziej ekonomicznie, redukując przy tym ilość wytwarzanych odpadów degradujących środowisko.
Nie należy zapominać przy tym, że Optima to wciąż najmłodsza i zarazem najbardziej innowacyjna marka w segmencie, oferująca margaryny funkcjonalne i profilaktyczne. Jest ona liderem sprzedaży w kategorii margaryn obniżających cholesterol.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w służbie środowisku

Coraz bardziej świadomy konsument, ale także wymogi prawa i powstające koncepcje działań na rzecz ochrony środowiska, mobilizują producentów do tworzenia nowoczesnych rozwiązań na rzecz ekologii i zmniejszenia wpływu swoich działań na otoczenie. Nowe opakowania margaryn funkcjonalnych w 100% nadają się do recyklingu i doskonale wpisują się ideę zrównoważonego rozwoju. Jak tłumaczy Małgorzata Wernicka:
Promowana przez Komisję Europejską od lipca 2014 roku gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją, w której wartość produktów, materiałów oraz surowców powinna pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Jej założeniem jest ukierunkowanie gospodarki na utrzymywanie wartości materiałów i energii używanych w produktach w całym łańcuchu wartości, przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystywanie zasobów, na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Koncepcja GOZ stanowi nowy wymiar zrównoważonego rozwoju, który poprzez koncentrację działań na efektywniejszym wykorzystywaniu surowców wtórnych oraz minimalizacji zużycia zasobów ma umożliwić realizację wzrostu gospodarczego poprzez stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, a także konkurencyjnej gospodarki.
Indywidualne i zarazem świadome wybory konsumenckie mogą wesprzeć trend zmierzający do redukcji plastiku w skupiskach odpadów, ale decydująca jest wydajność innowacyjnych systemów przerobu i gospodarowania śmieciami – segregacja, recykling i ekoopakowania. Prócz odpowiedzialnych zachowań konsumenckich w codziennych wyborach, nie mniejsze znaczenie w skali globalnej mają też praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa, aby generowały one jak najmniej odpadów szkodliwych dla środowiska.

/źródlo - /

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 13:21