Nadchodzi era srebrnych talentów
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 18 lutego 2020 16:52

Nadchodzi era srebrnych talentów

Za 15 lat większość polskich i czeskich pracowników będzie w średnim lub tzw. srebrnym wieku
Polska plasuje się na 30. miejscu (na 35 krajów OECD) rankingu PwC, który ocenia poziom wykorzystania potencjału osób powyżej 55 r.ż. na rynku pracy. Spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej najwyżej uplasowały się Estonia (na 4. pozycji), Łotwa (12) i Czechy (20). Stopa zatrudnienia Polaków w wieku 55-64 lata wynosi 50%, podczas gdy w zajmującej pierwszą lokatę Islandii 84%. To szczególnie alarmujące w kontekście starzejącego się społeczeństwa – jak wynika z prognoz GUS – za 15 lat statystyczny Polak zdolny do pracy będzie miał nawet powyżej 45 lat .


O wyzwaniach, jakie w kontekście zmian demograficznych, niedoboru pracowników i konieczności wydłużenia aktywności zawodowej Polaków, czekają rynek pracy mówi Bartosz Jakubowski, Marketing Manager, LMC Polska.
Polska, jak i cała Europa, stoją obecnie przed wielkim wyzwaniem. Z jednej strony w ostatnich latach obserwujemy znaczny spadek liczby urodzeń, z drugiej w zastraszającym tempie przybywa osób w tzw. wieku poprodukcyjnym, czyli tych, które ukończyły 65. rok życia. Zmiany zachodzące w strukturze demograficznej ludności odcisną w nadchodzących latach piętno na sytuacji naszego kraju i będą stanowiły wyzwanie dla całej gospodarki, w tym rynku pracy.

Młode talenty vs. srebrne

Pracodawcy i specjaliści ds. HR mierzą się obecnie z rekordowo niskim bezrobociem i wysoką podażą pracy w naszym kraju. Według prognoz ONZ w najbliższych latach nasz kraj czeka dalszy spadek populacji. Zdaniem ekspertów liczba ludności w Polsce do 2050 roku zmniejszy się nawet o 15%. Wszystko za sprawą niżu demograficznego. GUS szacuje, że za 30 lat osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły około 30% całej populacji Polski, czyli niemal dwa razy więcej niż obecnie . Problem nie dotyczy jedynie Polski. Dla przykładu w Czechach wyż demograficzny również przypadł na lata 70. i 80. ubiegłego stulecia, a liczba urodzeń w latach 2000 była zastraszająco niska. Już za 15 lat większość czeskiej populacji stanowić będą osoby powyżej 40. a nawet 50. roku życia, średni wiek zatrudnionych osób przekroczy 45 lat, a populacja osób urodzonych w nowym milenium będzie zdecydowanie niższa niż obecnie. To jedno z największych wyzwań dla branży HR. Za 15 lat większość polskich i czeskich pracowników będzie w średnim lub tzw. srebrnym wieku.

Re-organizacja

Zmiany pokoleniowe i starzenie się społeczeństwa wymuszają na osobach związanych z branżą HR przeorganizowanie sposobu myślenia oraz redefiniowanie pojęcia osoby starszej. W kontekście pogłębiających się niedoborów kadrowych potrzebna jest przede wszystkim aktywizacja osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, które według GUS stanowią dziś aż 55% osób biernych zawodowo . W II kwartale 2019 roku w Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-59 wynosił 67%, dla osób w wieku 60-64 - 33,7%, natomiast w wieku 65 lat i powyżej – zaledwie 5,4%. Podobne tendencje możemy zaobserwować na czeskim rynku pracy.
Wraz z rosnącym znaczeniem tzw. srebrnych talentów, specjaliści ds. HR i pracodawcy będą musieli zmierzyć się również z koniecznością dopasowania stylu zarządzania organizacją do skrajnych oczekiwań poszczególnych grup pracowników, mających odmienne umiejętności, wartości i doświadczenia życiowe. Jeszcze mocniej na znaczeniu zyska szacunek dla różnorodności pod względem wieku.

Re-rekrutacja

Pozyskiwanie oraz odpowiednie zarządzanie wiedzą i doświadczeniem pracowników 50+ to jedne z kluczowych wyzwań rynku HR w najbliższym czasie. Pracodawcy powinni już dziś walczyć o tę grupę zawodową, bo to jej wiedza i doświadczenie za kilka lat okażą się kluczowe dla budowania wartości firmy. Oczywiście na pewnych płaszczyznach, takich jak chociażby rozwój umiejętności związanych z nowymi technologiami, dojrzali pracownicy będą potrzebowali wsparcia, warto jednak podkreślić, że w zamian będą oferować młodszym kolegom gromadzony latami know-how.
Pierwsze zmiany na rynku rekrutacji już widać – powstają programy aktywizacji zawodowej osób dojrzałych, w Warszawie uruchomiono Senioralne Biuro Pracy, w Gdańsku działa Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów. Przełom na rynku zatrudnienia zbliża się wielkimi krokami. Im szybciej przygotujemy się na nową sytuację, tym więcej zyskamy. Zwłaszcza, że potencjał ekonomiczny płynący z zatrudniania osób starszych jest ogromny.

***
O LMC
LMC jest liderem rynku rekrutacji oraz wiodącym dostawcą rozwiązań rekrutacyjnych dla pracodawców i kandydatów w Czechach. Współpracuje z ponad 22 tys. firm w Europie. Za jego pośrednictwem pracę znalazło już ponad 5 milionów osób.
LMC należy do sieci Alma Career – europejskiego lidera rynku rekrutacji i właściciela portali z ofertami pracy w Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Łotwie, Polsce, Serbii, Bośni, na Węgrzech, Słowacji oraz na Litwie.
Firma powstała w 1996 roku w Czechach. Obecnie jej usługi są dostępne również w Finlandii i na Słowacji, a od 2018 roku swoją działalność rozwija także w Polsce.
LMC prowadzi czołowe czeskie portale pracy (Jobs.cz oraz Prace.cz) oraz oferuje szereg rozwiązań wspomagających kandydatów w znalezieniu zatrudnienia w Czechach i w Polsce (m.in. Praca za Rogiem, Teamio.com, Seduo.cz).
Produkty LMC wspierające rekrutację to:
• Praca za rogiem – aplikacja mobilna dla kandydatów i rekruterów, oparta na geolokalizacji. Jest największą aplikacją rekrutacyjną w Czechach. Korzysta z niej niemal 550 tys. kandydatów, ponad 9 tys. firm. publikuje w niej niemal 40 tys. ofert pracy każdego dnia. W Polsce ma już około 1,5 mlnpobrań. Link do aplikacji: https://pracazarogiem.pl/
• Teamio – panel zarządzania procesem rekrutacji typu ATS
• Atmoskop – portal z opiniami na temat pracodawców
• Seduo.cz – platforma e-learningowa
• Jobs.cz – portal dla poszukujących pracy
• Prace.cz – portal dla poszukujących pracy
• Jobote– narzędzie online dla pracodawców, jak i pracowników do zarządzania systemem poleceń
Szczegółowe informacje na temat LMC są dostępne na www.lmc.eu/pl/ .
Jobs.cz | Prace.cz | Práce za rohem | Praca za rogiem | Atmoskop | Teamio | Jobote | Seduo.cz

/źródło - /

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 17:16