Dlaczego odpady komunalne są wartościowym surowcem?
Wpisany przez S.Z.   
niedziela, 15 listopada 2020 18:03

Dlaczego odpady komunalne są wartościowym surowcem?

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2017 roku w całej Unii Europejskiej poddano recyklingowi 41,9% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Co ważne, unijnym celem w obszarze gospodarki odpadami do 2030 roku jest zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych do poziomu 60%, zaś opakowaniowych do 70%. Dlaczego jest to tak ważne?


Większość materiałów, z których składają się odpady, nadaje się do przetworzenia na nowe produkty. Szkło oraz aluminium podlegają recyklingowi w 100% i co ważne, można przetwarzać je wiele razy. W przypadku aluminium jest to o tyle istotne, że jego produkcja z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Tymczasem wystarczy 600 puszek aluminiowych, by powstała rama do roweru, a z 3 puszek zrobimy oprawki okularów.
- Selektywna zbiórka odpadów połączona z odzyskiem surowców wtórnych pozwala nie tylko na racjonalne wykorzystanie posiadanych już zasobów, lecz również pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Właściwa segregacja odpadów i poddawanie ich recyklingowi to też istotny element w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Ta koncepcja gospodarcza skupia się na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Zamknięty obieg surowców to nie tylko szansa na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również dodatkowy stymulant wzrostu gospodarczego poprzez np. wzrost PKB. Szacuje się, że może przyczynić się do zwiększenia PKB Unii o dodatkowe 0,5 proc. do roku 2030, tworząc około 700 tys. nowych miejsc pracy – komentuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.
Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100-watowej żarówki! Niestety, statystyczny mieszkaniec Polski nieprawidłowo wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie.
Kolejną, istotną pod względem segregacji frakcją są tworzywa sztuczne. Powstają one z pochodnych ropy naftowej, której zasoby są ograniczone, zaś wydobycie coraz bardziej kosztowne. Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru, a energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.
Jeszcze cenniejsze okazują się odpady ze sprzętu elektronicznego i AGD. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że każdego roku na całym świecie powstaje średnio 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co ciekawe, wartość surowców, które występują w tych odpadach, liczona jest na poziomie ponad 48 mld euro. Z miliona samych telefonów komórkowych oddanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, około 350 kilogramów srebra, 34 kilogramy złota czy prawie 15 kilogramów palladu.

Odpady realnie wpływają na środowisko

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci (waży kilkadziesiąt ton i zajmuje powierzchnię 1,6 mln km2, czyli jest pięć razy większa niż Polska) jest jednym z najbardziej ekstremalnych przykładów wpływu odpadów na planetę. Powtórne ich wykorzystanie to jedyny skuteczny sposób, aby ograniczyć ilość odpadów zalegających na składowiskach i w konsekwencji ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.
Około 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie każdego roku na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów. Ilość nagromadzonych na planecie odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat. Zajmowana przez nie powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie. Jako społeczeństwo nie możemy pozwolić dłużej na takie podejście względem tego cennego surowca wtórnego.
Jeżeli mamy wątpliwości dotyczące segregacji odpadów, możemy sięgnąć po ogólne wytyczne publikowane na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.naszesmieci.pl.

/źródło - /