Polki świetnie sobie radzą zawodowo
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 08 grudnia 2020 17:09

Polki świetnie sobie radzą zawodowo

Jak wynika z badań, Polki są coraz bardziej przedsiębiorcze i świetnie radzą sobie w życiu zawodowym, wyróżniając się na tle Europy. Są coraz bardziej wyedukowane, znają biegle języki obce, studiują za granicą, coraz większy odsetek z nich kończy MBA i inne międzynarodowe kursy zarządzania. Badania wskazują również, że zmniejsza się w Polsce zjawisko „szklanego sufitu”.


Coroczny ranking Mastercard - Index of Women Enterpreneurs , dotyczący kobiet-przedsiębiorców, analizuje sytuację w 58 krajach, m.in. pod kątem czynników, które ułatwiają lub hamują sukces biznesowy kobiet. Z najnowszego raportu wynika, że Polska jest pierwszym w Unii Europejskiej oraz piątym na świecie krajem pod względem najlepszych warunków dla rozwoju kobiecego biznesu.
- Na pewno mało kogo zdziwi, że na szczycie rankingu znalazł się Izrael, a zaraz za nim Stany Zjednoczone i Szwajcaria oraz Nowa Zelandia. Natomiast piąte miejsce Polski, która wyprzedziła Wielką Brytanię, czy Kanadę, a przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, może niektórych zaskakiwać. Trudno jednak zaprzeczyć, że polskie kobiety są wyjątkowo przedsiębiorcze, odważne, zdeterminowane, pomysłowe i pracowite. To kluczowe czynniki sukcesu w biznesie - komentuje Krzysztof Sadecki, analityk finansowy, biznesmen i redaktor naczelny magazynu „Businessman Today”.
Raport Mastercard zauważa, że Polska była jednym z krajów, które mocno się rozwinęły, jeśli chodzi o tworzenie pozytywnego środowiska dla kobiet-przedsiębiorców. Pod tym względem Polska awansowała aż o 11 miejsc w porównaniu z ubiegłorocznym indeksem. Zauważono miedzy innymi zmniejszenie luki płci wśród osób prowadzących działalność przedsiębiorczą z 25% do 10%, a także podwyższenie oceny kulturowego postrzegania przedsiębiorców. Polska uzyskała również szczególnie wysokie wyniki w ocenie rozwoju kobiet z punktu widzenia edukacji. Wzięto pod uwagę liderki biznesu, specjalistki i kobiety pracujące w działach technicznych, wskaźnik przedsiębiorczości kobiet oraz ich udział w sile roboczej. Polska zajęła czwarte miejsce na świecie, biorąc pod uwagę wyżej wymienione połączone czynniki. Mastercard wskazuje, że w Polsce około 40% stanowisk kierowniczych w biznesie zajmują kobiety. 30% polskich przedsiębiorstw tworzą kobiety, co jest dwunastym najwyższym wynikiem wśród krajów uwzględnionych w indeksie.
Awans Polski w rankingu to doskonały przykład tego, jak wykorzystanie mechanizmów wsparcia specyficznych dla płci może szybko przynieść widoczne rezultaty”. Z raportu możemy się również dowiedzieć, że pozytywne wskaźniki obejmują wsparcie instytucjonalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wzrosło o 50% w porównaniu do 2019 r. i związaną z tym poprawę kulturowego postrzegania przedsiębiorczości.
Najnowszy indeks Mastercard idzie w parze z innymi rankingami, które również wysoko oceniają Polskę. Nasz kraj zajął ósme miejsce w najnowszej wersji „Indeksu szklanego sufitu” The Economist za 2019 rok, który ocenia jakość środowiska pracy kobiet. To stawia Polskę daleko przed Wielką Brytanią (23 miejsce), Stanami Zjednoczonymi (22 miejsce) i Niemcami (20 miejsce), a jedynie za krajami skandynawskimi oraz Francją i Belgią. Według The Economist kobiety zajmują 42,5% stanowisk kierowniczych w Polsce, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym badanym kraju.
- Cieszę się, że w Polsce widać pozytywny trend zmniejszania się zjawiska „szklanego sufitu”. Dyskryminacja na rynku pracy działa niekorzystnie na całą gospodarkę. Kobiety są świetnymi liderkami – z jednej strony dlatego, że są coraz lepiej wykształcone, z drugiej ze względu na wysoki poziom miękkich kompetencji. W biznesie są rozważne i nastawione na budowanie relacji, a to procentuje, jeśli chodzi o jakość zarządzania. W niczym nie ustępują mężczyznom - biznesmenom i nie mają na tym punkcie żadnych kompleksów - komentuje Krzysztof Sadecki.
Podobne wnioski płyną też z innych badań. Wskaźnik PwC Women in Work plasuje Polskę na ósmym miejscu. Analitycy komentują, że w naszym kraju dokonano ogromnego postępu od 2000 r., jednak reprezentacja kobiet w zarządach pozostaje w Polsce nadal bardzo niska, podobnie jak w innych krajach regionu CEE, i wynosi zaledwie 10%.
- Zwiększenie udziału kobiet na szczeblu zarządczym wymaga zmiany mentalności, a to powolny proces. Widać jednak, że coraz więcej kobiet prowadzi własne firmy, a na rynku pracy dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn wykazują tendencję spadkową. Według danych Eurostatu, Polska jest na szóstym miejscu w UE pod względem najmniejszej różnicy w wynagrodzeniach w zależności od płci, która wynosi 8,8%, czyli znacznie poniżej średniej unijnej, wynoszącej 14,8%. Pandemia mocno wpływa na rynek pracy, więc trzeba bacznie obserwować, czy dysproporcje zarobków znowu nie zaczną rosnąć. Mam jednak nadzieję, że pracodawcy nie zejdą ze słusznie obranej drogi w tym zakresie – komentuje Krzysztof Sadecki.


Krzysztof Sadecki jest przedsiębiorcą, finansistą i analitykiem biznesowym, trenerem mentalnym i publicystą - redaktorem naczelnym magazynu „Businessman Today” i autorem cyklu książek „Własny business – dlaczego tak?”. Pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli w Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka oraz World Institute of Peace. Od ponad siedmiu lat prowadzi międzynarodową działalność szkoleniową, głównie na rynkach europejskich i amerykańskich. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez dostarczanie narzędzi komunikacyjnych w czterech obszarach życia i biznesu, czyli sprzedaży i marketingu, samorealizacji oraz reklamy. Autor teorii innerbuilding, czyli budowy i umacniania siły psychicznej. Wielokrotnie nagradzany, w tym za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania oraz za książkę „Poznaj siebie”.

/źródło - /