Siłownia pamięci - trenuj umysł z bliskimi
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 01 stycznia 2021 16:11

Siłownia pamięci - trenuj umysł z bliskimi

Zaburzenia pamięci w wieku senioralnym mogą mieć różny charakter i przebiegać z różnym natężeniem – od niewielkich kłopotów z pamięcią, aż po choroby otępienne, które są jedną z najczęstszych przyczyn niesamodzielności osób starszych.


W Polsce ponad 80% niesamodzielnych seniorów pozostaje pod opieką rodziny – najczęściej opiekunami są współmałżonkowie oraz dzieci i to oni każdego dnia dokładają starań o zdrowie i samopoczucie swoich podopiecznych.
Właśnie z myślą o takich rodzinach i seniorach cierpiących na zespoły otępienne lub łagodne zaburzenia poznawcze spowodowane wiekiem, depresją, zaburzeniami lękowymi czy somatycznymi powstały nowe materiały do treningu funkcji poznawczych.

- Do tej pory oferowaliśmy w ramach Siłowni Pamięci bezpłatne materiały umożliwiające treningi umysłu dla seniorów w formie zajęć grupowych w różnego rodzaju placówkach, jak również treningi indywidualne wykonywane samodzielnie przez seniorów w domu. Teraz udostępniamy na stronie https://www.silowniapamieci.pl/ w-parze najnowszą publikację – treningi umysłu dla osób starszych wykonywane w parach, np. z członkiem rodziny – mówi Agata Bluj z Fundacji Stocznia.
Materiały skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby wzbogacić codzienną opiekę nad seniorem – niezależnie od doświadczenia czy też przestrzeni działania. Z powodzeniem mogą z nich korzystać zarówno terapeuci w domach dziennego pobytu, jak i członkowie rodzin sprawujący opiekę nad osobami starszymi w domu.
Na publikację składa się wstęp wprowadzający w tematykę treningów umysłu dla osób z zaburzeniami poznawczymi, wskazówki jak i ile pracować z seniorem oraz gotowe scenariusze treningów – ćwiczenia i karty pracy.


- Scenariusze treningów przygotowaliśmy tak, by możliwe było ich dostosowanie do różnej kondycji poznawczej osób starszych. W tym celu wprowadziliśmy gradację trudności ćwiczeń składających się na każdy trening. Dzięki temu zarówno seniorzy w dobrym zdrowiu, jak i cierpiący na bardziej zaawansowane formy chorób otępiennych będą mogli skorzystać z terapeutycznego efektu treningu umysłu, czerpiąc przy tym satysfakcję z rozwiązanych zadań – dodaje Agata Bluj z Fundacji Stocznia.
Przygotowane w ramach Siłowni Pamięci zajęcia mają na celu:
• aktywizację poznawczą osoby starszej,
• zbudowanie i wzmocnienie relacji z opiekunem,
• redukcję trudnych zachowań,
• poprawę emocjonalnego funkcjonowania seniora (polepszenie nastroju, zmniejszenie niepokoju).
W materiałach wykorzystane są różne metody treningów pamięci, orientacji w rzeczywistości i terapii reminiscencyjnej. Wykonywanie poszczególnych zadań ma na celu wzmacnianie percepcji, uwagi, pamięci, orientacji wzrokowo-przestrzennej i umiejętności językowych.
- Trenować umysł powinniśmy całe życie. Kompleksowa i systematyczna aktywizacja funkcji poznawczych pozwala opóźnić objawy demencji nawet o 5 lat! Regularne treningi pamięci przyczyniają się do wytwarzania nowych połączeń synaptycznych, a zatem poprawy sprawności przewodzenia bodźców. Najnowsze badania wskazują, że ćwiczenia poznawcze zwiększają przepływ krwi w mózgu o prawie 8% – mówi Agata Bluj z Fundacji Stocznia.
Projekt Siłownia Pamięci prowadzi Fundacja Stocznia. Wszystkie materiały są bezpłatne i udostępnione w formie plików .pdf na stronie www.siłowniapamieci.pl

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

/źródło - /