Kiedy emerytura nie wystarcza – jak dorobić mimo pandemii?
Wpisany przez S.Z.   
czwartek, 08 kwietnia 2021 14:57

Kiedy emerytura nie wystarcza – jak dorobić mimo pandemii?

Według danych ZUS, średnia emerytura w grudniu 2020 roku wyniosła jedynie 2505 zł, a aż 539 tys. osób otrzymało świadczenie w wysokości kwoty minimalnej 1200 zł lub nawet od niej niższe. Trudności finansowe sprawiają, że niemal co piąty senior deklaruje, że doświadczył braku pieniędzy na realizację podstawowych potrzeb, takich jak opłacenie rachunków czy wykupienie leków . Z tego powodu coraz większa liczba osób starszych rozważa dalszą aktywność zawodową na emeryturze.

Trudna sytuacja emerytów

Dotykający wielu seniorów problem niskich emerytur sprawia, że aż 67% Polaków spodziewa się, że ich emerytura nie wystarczy im na przeżycie nawet na minimalnym poziomie. Mimo to, 56% badanych przyznaje, że nie oszczędza pieniędzy na starość. Prawdopodobnie z tego powodu, aż 40% respondentów obawia się momentu przejścia na emeryturę, a 61% z nich wprost boi się braku środków do życia. Nie dziwi więc, że ponad połowa Polaków (55%) przyznaje, że będzie aktywna zawodowo także podczas emerytury . Odnalezienie się na rynku pracy niewątpliwie będzie stanowić coraz to większe wyzwanie wraz ze wzrostem znajdujących się na nim seniorów.

Jak dorobić w czasach pandemii?

Według danych ZUS w 2020 roku na rynku pracy było aktywnych co najmniej 850 tys. osób w wieku emerytalnym, a potencjalni emeryci stanowili 5% aktywnych zawodowo . Wielu z nich podejmując się pracy w celu uzupełnienia braków w domowym budżecie, decyduje się na pracę tymczasową lub w niepełnym wymiarze godzinowym. Aktualnie sytuację utrudnia jednak panująca pandemia, która ograniczyła ich dotychczasowe możliwości zarobkowe.

- Pandemia Covid-19 i towarzyszące jej obostrzenia wpłynęły nie tylko na życie społeczne wielu seniorów, ale utrudniły im też podjęcie pracy w dotychczasowej formule, np. przy opiece nad dziećmi, których rodzice z racji pracy zdalnej nie potrzebują już pomocy w tym zakresie. W takim przypadku alternatywą może być chociażby wykorzystanie posiadanego doświadczenia i podjęcie przez nich pracy w charakterze opiekuna niesamodzielnej osoby starszej – komentuje Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Emigracja? Szansa nie tylko dla młodych

Dla wielu polskich emerytów szansą może być także praca w państwach Europy Zachodniej, w których mogą uzyskać zdecydowanie wyższe zarobki za wykonywanie tych samych obowiązków. Dobre perspektywy zawodowe daje między innymi praca w opiece senioralnej – w tej branży w Europie brakuje obecnie ponad 2 mln pracowników . Jednocześnie, jest to profesja, w której duże znaczenie może mieć posiadane przez wielu seniorów doświadczenie w opiece nad dziećmi lub starszymi członkami rodziny. Warto także dodać, że chcąc podjąć pracę za granicą, można skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, które wspierają nas w odpowiednim zaplanowaniu takiego wyjazdu.

- Dużym ułatwieniem dla emerytów poszukujących pracy za granicą może być wyjazd za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy delegującej pracowników na dany rynek. W Promedica24 to my łączymy opiekunów z potrzebującymi wsparcia niesamodzielnymi osobami starszymi, a także dbamy, aby nasi opiekunowie przeszli odpowiednie przeszkolenie. Zapewniamy im również przejazd bezpośrednio do miejsca wykonywania usług opiekuńczych, a w dobie pandemii zajmujemy się także wynikającymi z obostrzeń formalnościami – dodaje Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Polacy nadal są w Europie cenionymi pracownikami, czego jak widać nie zmienia nawet panująca pandemia koronawirusa, a dla chętnych do podjęcia nowej aktywności przeszkodą nie jest również wiek czy brak kwalifikacji.

/źródło - /