Jak radzić sobie z wyłudzeniami? Polski rynek ubezpieczeniowy w kontekście wyzwań 2023 roku.
Wpisany przez s.z.   
poniedziałek, 01 stycznia 2024 15:39

Jak radzić sobie z wyłudzeniami? Polski rynek ubezpieczeniowy w kontekście wyzwań 2023 roku.

Rok 2023 okazał się prawdziwym poligonem testowym dla polskiego sektora ubezpieczeniowego, niosąc ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i nieustające wyzwania. W świetle rosnącej przestępczości związanej z wyłudzeniami ubezpieczeń, pytanie brzmi - czy mamy do czynienia z lepszym rokiem niż poprzedni? Dynamiczne zmiany w krajobrazie ubezpieczeniowym rzucają nowe światło na skomplikowane wyzwania, przed którymi stają ubezpieczyciele. Jednakże, spojrzenie na liczby i trendy wskazuje, że branża ta nie tylko stawia czoła trudnościom, ale także odnajduje nowe strategie radzenia sobie z nimi.


Pierwszym istotnym aspektem jest wzrost liczby wykrytych przypadków oszustw ubezpieczeniowych. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w 2022 roku wykryto blisko 32 tysiące przypadków wyłudzeń odszkodowań, z czego ponad 8,6 tysiąca dotyczyło ubezpieczeń na życie, a ponad 23 tysiące ubezpieczeń majątkowych. Mimo udaremnienia nienależnych wypłat na kwotę 409 milionów złotych wartość przestępstw w ubezpieczeniach na życie znacząco wzrosła.
W 2023 roku kontynuowano walkę z wyłudzeniami w ubezpieczeniach na życie, gdzie próby oszustw opierały się głównie na fałszywej dokumentacji medycznej i zakupach usług medycznych w prywatnych placówkach zdrowia oraz oszustwach w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wykrywanie takich prób nadal opiera się na analizie danych i poszukiwaniu nieprawidłowości w dokumentacji.

- W pierwszym półroczu 2023 roku Polacy otrzymali ogółem 21,9 miliarda złotych odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To oznacza wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z tych kwot najwięcej (8,5 miliarda złotych) dotyczyło ubezpieczeń na życie, co wskazuje na stałe zainteresowanie Polaków ochroną finansową dla siebie i swoich bliskich. Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie skutecznie radzą sobie z próbami oszustw. Zebrane dane świadczą o niskiej skuteczności działań podejmowanych przez sprawców, gdzie aż w 95% przypadków próba wyłudzenia kończy się odmową wypłaty odszkodowania – mówi adwokat Arkadiusz Lewandowski z Kancelarii Adwokackiej KPK Legal.
Ubezpieczenia na życie wykazywały spadek wypłat, co jest związane ze zmniejszeniem się śmiertelności po pandemii. Wzrosła jednak skłonność do zakupu polis grupowych, co świadczy o istotnym znaczeniu wśród benefitów pracowniczych.
W obszarze ubezpieczeń majątkowych, szczególnie w polisach komunikacyjnych, w I półroczu 2023 roku odnotowano wzrost wypłat. Odszkodowania z autocasco wzrosły o prawie 12%, jednak równocześnie wzrosły koszty średnich szkód, co związane jest z inflacją i rosnącymi kosztami części i usług.
Wykrywalność oszustw w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest relatywnie wysoka. Metody wyłudzeń w tym obszarze nie ulegają znaczącym zmianom na przestrzeni lat. Zarówno osoby działające indywidualnie, jak i zorganizowane grupy przestępcze nadal angażują się w celowe spowodowanie szkód lub inscenizację kolizji, jak również fałszywe zgłaszanie kradzieży pojazdów. Nadal popularne są również przypadki wyimaginowanych wypożyczeń pojazdów zastępczych oraz szkód w autach objętych leasingiem.

- Ubezpieczyciele korzystają z dostępu do baz danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wykorzystują odczyty z elektronicznych sterowników pojazdów. Wykorzystanie narzędzi IT do skanowania w trójwymiarze oraz modelowania przebiegu zdarzeń to efektywne sposoby na dokładną rekonstrukcję prawdziwego przebiegu kolizji – dodaje adwokat Arkadiusz Lewandowski.
Rosnąca również jest świadomość społeczeństwa, któremu dzięki kampaniom edukacyjnym coraz łatwiej jest rozpoznawać próby wyłudzeń poprzez sztucznie spowodowane wypadki drogowe. Branża ubezpieczeniowa aktywnie wspiera także działania policyjne, dostarczając policjantom aktualną wiedzę o metodach oszustw poprzez organizowanie szkoleń we współpracy z PIU. Ubezpieczyciele szybko reagują na ewolucję metod stosowanych przez sprawców, co przekłada się na coraz skuteczniejsze eliminowanie prób oszustw w przypadku majątkowych ubezpieczeń, szczególnie dotyczących mienia objętego leasingiem.
Mimo wyzwań sektor ubezpieczeniowy osiągnął zysk netto w wysokości 5,7 miliarda złotych w pierwszym półroczu 2023 roku, co oznacza wzrost o 150% w porównaniu z poprzednim rokiem. Większe przychody z lokat i spadek śmiertelności po pandemii wpłynęły na mniejsze wypłaty z polis życiowych.

Kancelaria Adwokacka KPK Legal - specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności instytucji finansowych, w tym banków i towarzystw ubezpieczeń, oraz podmiotów z branży IT. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych.

/źródło - /