Ewolucja zamiast rewolucji - Siedem aktualnych trendów z branży finansów osobistych.
Wpisany przez s.z.   
sobota, 16 marca 2024 16:38

Ewolucja zamiast rewolucji - Siedem aktualnych trendów z branży finansów osobistych.

Nadchodząca wiosna to okres dużych zmian w dziedzinie finansów osobistych. Według ekspertów nowości będą napędzane zaawansowanymi technologiami i zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi. Nie chodzi tu jednak o rewolucję, lecz o ewolucję, w której technologia staje się partnerem w zarządzaniu finansami na indywidualnym poziomie.

AI w służbie portfela

Jednym z kluczowych czynników może być coraz szersze wykorzystywanie zaawansowanej Sztucznej Inteligencji jako kluczowego narzędzia transformacyjnego. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym na AI, każdy z nas będzie miał dostęp do szybkiej i precyzyjnej analizy swoich finansów. To umożliwi bardziej świadome zarządzanie budżetem oraz osiągnięcie finansowych celów. Wykorzystanie AI w finansach osobistych otwiera nowe możliwości, pozwalając na indywidualne dostosowanie strategii oszczędzania czy też planowania finansowego.


- Algorytmy AI już są w stanie identyfikować obszary, w których użytkownicy mogą poprawić swoje zarządzanie finansami. Przykładowo, AI może analizować zwyczaje zakupowe w połączeniu z ofertą dostępną w internecie, przeglądać subskrypcje, sugerować optymalne metody oszczędzania oraz pomagać w planowaniu budżetu zgodnie z indywidualnymi priorytetami – komentuje Piotr Mazan, dyrektor marketingu i rozwoju produktów w Soonly Finance.

Kup teraz, ale przemyśl zakupy

Po dynamicznym wzroście popularności opcji "Kup Teraz, Zapłać Później" (z angielskiego BNPL - Buy Now Pay Later), obserwujemy w roku 2024 przyspieszenie procesu rozwoju rynku. W miarę nasilenia konkurencji oraz zjawiska przesycenia, pierwsze duże problemy branży BNPL stają się oczywiste. Przewidujemy spowolnienie wzrostu, a firmy działające w tym sektorze będą musiały dostosować strategie, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz dostosowywaniu ofert do zmieniających się oczekiwań klientów.

Zastrzeżony PESEL i co dalej?

Zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania numeru PESEL stają się istotnym zagadnieniem społecznym. Wraz z milionami zgłoszeń do rejestru zastrzeżeń PESEL, prognozujemy, że może nastać fala wypisów z baz danych. Gdy klienci otrzymają odmowę dostępu do usług z powodu zastrzeżeń, firmy będą zmuszone reagować, dostosowując swoje procedury i podejście do gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych. Ten trend wyznacza nowy etap w ochronie prywatności konsumentów oraz zobowiązuje przedsiębiorstwa do bardziej odpowiedzialnego zarządzania danymi.

Nowe ryzyka

W miarę jak technologia staje się coraz bardziej wszechobecna w naszym życiu, rośnie również liczba i skuteczność prób wyłudzeń w kanałach zdalnych. W 2024 roku obserwujemy nie tylko zwiększoną aktywność oszustów, ale także rosnące zagrożenie ze strony zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji. Te nowoczesne narzędzia mogą być wykorzystane do generowania deep fake’ów, voice scamów i przekonujących treści generatywnych, które mogą łatwo zwieść nawet ostrożnych użytkowników internetu. W obliczu tych nowych zagrożeń, konieczne staje się ciągłe doskonalenie metod bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości społecznej w celu ochrony przed cyberprzestępczością.

Mikroinwestycje

- Zjawisko braku oszczędności wśród znacznej części społeczeństwa jest jednym z wyzwań, które stawia przed nami rok 2024. Zauważamy, jednakże rosnącą świadomość finansową, szczególnie wśród młodego pokolenia. W tym kontekście, coraz więcej osób zaczyna rozumieć znaczenie inwestycji jako narzędzia budowania kapitału. Nowoczesne platformy umożliwiają mikroinwestycje, pozwalając nawet tym, którzy dotąd nie mieli oszczędności, zainwestować drobne kwoty w akcje na światowych giełdach. To zjawisko staje się kluczowym elementem transformacji świadomości finansowej społeczeństwa – komentuje Piotr Mazan.

Tanio już było

W kontekście dalszej ewolucji świata finansów osobistych, obserwujemy trend dalszego ograniczania bezpłatnych usług finansowych. Wraz z rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury oraz zapewnienia wysokiej jakości obsługi, instytucje finansowe coraz częściej wprowadzają drobne opłaty za korzystanie z różnorodnych usług. Ten trend jest zauważalny w szerszym kontekście, gdzie nie tylko mBank, ale także inne instytucje finansowe zaczynają nakładać opłaty, np. za wypłaty z bankomatów czy korzystanie z określonych funkcji bankowości internetowej. Ponadto, dalsza popularyzacja modeli subskrypcyjnych staje się powszechniejsza, co oznacza, że klienci mogą spodziewać się płacenia regularnych opłat za dostęp do zaawansowanych funkcji czy dodatkowych korzyści. To odzwierciedla dynamiczne przekształcenie się modeli biznesowych w sektorze finansowym, gdzie instytucje starają się znaleźć równowagę pomiędzy zapewnieniem atrakcyjnych usług a zachowaniem rentowności.

Przesunięcie akcentu na działania miękkie w ochronie konsumentów

Po osiągnięciu wystarczającego, a według niektórych opinii nawet nadmiernego, poziomu ochrony praw i interesów konsumentów, administracja rządowa kładzie większy nacisk na działania miękkie. W nadchodzących latach spodziewane są zintensyfikowane wysiłki w obszarze edukacji, kampanii informacyjnych, poradnictwa konsumenckiego i doradztwa finansowego. Zamiast skupiania się wyłącznie na aspektach regulacyjnych, rządy podejmują wysiłki w kierunku podnoszenia świadomości konsumentów, dostarczając im narzędzi i wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Takie podejście ma na celu nie tylko zabezpieczenie praw konsumentów, ale również umożliwienie im pełniejszego korzystania z różnorodnych usług finansowych oraz budowanie zdolności do skutecznego zarządzania własnymi finansami.

To będzie ciekawy rok

Podsumowując, perspektywy finansów osobistych na rok 2024 rysują się jako dynamiczne pole zmian, gdzie zaawansowane technologie i rozwijająca się świadomość społeczeństwa kreują nową erę w zarządzaniu finansami. Wprowadzenie Sztucznej Inteligencji jako partnerskiego narzędzia w tym procesie obiecuje bardziej precyzyjną analizę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, a trend mikroinwestycji i świadomości finansowej wśród młodego pokolenia stanowi istotny krok w kierunku finansowej samodzielności. Zjawiska takie jak spowolnienie wzrostu w sektorze BNPL czy rosnąca świadomość konsumentów wynikające z nowych regulacji dodają do tej panoramy elementu wyważonego podejścia do ofert rynkowych. Wreszcie, rosnąca liczba zastrzeżeń dotyczących PESEL podkreśla narastającą troskę o prywatność, co wymaga od firm dostosowania polityk i procedur do nowych wyzwań etycznych i ochrony danych osobowych.

***** *** ***** *** *****
Soonly Finance jest największym polskim pożyczkodawcą online. Spółka udziela pożyczek przez internet pod markami Vivus i Zaplo. Dzięki własnym narzędziom analitycznym oraz automatyzacji procesu sprzedaży pożyczki Soonly są wypłacane ekspresowo, bardzo wysoko oceniane przez klientów oraz charakteryzuje je jeden z najniższych na rynku wskaźników pożyczek niespłacanych, zbliżony do poziomu ofert bankowych. Soonly w warszawskim biurze zatrudnia blisko 200 osób i należy w 100% do polskiego kapitału.

/źródło - /