Długi po babci - odpowiedź na pytanie z 1 strony Drukuj Email
Wpisany przez Zofia Zubczewska   
wtorek, 08 października 2013 12:35

Długi po babci

Moja babcia zmarła nieoczekiwanie i wtedy okazało się, że zostały po niej znaczne długi. Są to głównie pożyczki, zaciągane za pośrednictwem różnych akwizytorów, których babcia chętnie wpuszczała do mieszkania. Czy ja, jako jedyny spadkobierca babci, jestem obciążony tymi długami?
Michał

Panie Michale

Można zabezpieczyć się przed odziedziczeniem długów po zmarłym, a tym samym koniecznością spłacenia ich. Są na to dwa sposoby. Przed podjęciem decyzji można wystąpić do sądu z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku. Dzięki temu dowiemy się jaki babcia zostawiła majątek i jakie ciążą na nim długi. Następnie wybieramy jeden z dwóch sposobów:
Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się o śmierci osoby, po której dziedziczymy, w tym przypadku babci, możemy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie to składa się przed sądem albo u notariusza. Oznacza ono, że wierzyciele mogą ściągać dług tylko z majątku spadkodawcy (czyli z majątku należącego do zmarłej babci). Odzyskają tylko tyle należności jaką maksymalnie miała wartość scheda. Ani grosza więcej, gdyż majątek spadkobierców (a więc Pana) jest dla nich niedostępny. Takie postępowanie pozwala uniknąć spłacania długów z własnej kieszeni, gdy spadek okaże się mniejszy niż długi.
Drugi sposób polega na odrzuceniu spadku, rezygnacji z niego. Również składa się stosowne oświadczenie w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jednak jeśli ma Pan potomstwo i odrzuci Pan spadek będzie to oznaczało, że spadek obciążony długami przejdzie na Pana dzieci. Teraz one będą musiały albo go przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, albo odrzucić. Trzeba też pamiętać, że odrzucenie spadku oznacza, że nie będzie Pan co prawda odpowiadał za długi babci, ale też niczego po niej nie odziedziczy. Na Pana miejsce w dziedziczeniu wejdą przede wszystkim Pana dzieci i wnuki, a po nich dalsza rodzina.
Babcia Polka

Poprawiony: sobota, 11 stycznia 2014 13:45