USA - tytoń w każdej postaci pod kontrolą państwa Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
poniedziałek, 23 maja 2016 08:03

USA – tytoń w każdej postaci pod kontrolą państwa

Już nie tylko tradycyjne papierosy, ale również e-papierosy, cygara i fajki wodne dostępne w Stanach Zjednoczonych znajdą się pod kontrolą FDA (Food and Drug Administration – Agencja ds. Żywności i Leków). Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek uzyskania pozytywnej opinii FDA odnośnie składu, budowy oraz sposobu oddziaływania na młodych użytkowników. Regulacji poddany zostanie również też dotąd swobodny sposób dystrybucji – wraz z wejściem w życie przepisów nie będzie można sprzedawać wymienionych produktów nikotynowych osobom nieletnim. Nowe przepisy będą obowiązywać od 8 sierpnia 2016 roku.


W maju 2016 roku FDA wydało oświadczenie o rozszerzeniu regulacji dotyczących produktów dotychczas obejmujących tylko papierosy, tytoń papierosowy, papierosy do samodzielnego skręcania oraz tytoń bezdymny o kolejne kategorie, tj.: e-papierosy, fajki wodne, cygara oraz rozpuszczalne produkty tytoniowe. Regulacje, które wejdą w życie w sierpniu br. dają FDA możliwość:
• oceny nowych produktów,
• zapobiegania rozpowszechnianiu przez producentów informacji wprowadzających w błąd lub zachęcających do używania tego typu produktów,
• dokonywania oceny składników tj. związki smakowe czy zapachowe w tego typu produktach,
• komunikowania potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu w wymienionych postaciach.
Dodatkowo, również od 8 sierpnia 2016 roku, nie będzie można sprzedawać produktów takich jak: e-papierosy, cygara oraz fajki wodne osobom poniżej 18 roku życia. Do tej pory nie było takiej regulacji. Nabywca będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zakazana została dystrybucja ww. produktów tytoniowych w automatach (poza miejscami dostępnymi tylko dla osób pełnoletnich) oraz darmowy sampling.
Jak podaje FDA, palenie jest głównym czynnikiem zachorowalności na choroby, którym można zapobiec. Szacuje się, że powoduje w Stanach Zjednoczonych 480 000 zgonów każdego roku. Podczas kiedy spożycie tradycyjnych papierosów wśród młodych palaczy spadło, spożycie produktów alternatywnych w ostatnich latach zdecydowanie rośnie. Ostatnie badania przeprowadzone przez FDA pokazują, że spożycie e-papierosów wśród młodzieży szkolnej w USA wzrosło z 1,5% w 2011 do 16% w 2015. To aż 3 mln palaczy!
W Unii Europejskiej dyrektywa dotycząca wyrobów tytoniowych, której zapisy odnoszą się m.in. do kupowania i sprzedawania e-papierosów oraz płynów z nikotyną do ponownego ich napełniania wyrobów tytoniowych wejdzie w życie 20 maja. Wprowadza m.in:
• zakaz dotyczący papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów o aromacie charakterystycznym,
• zobowiązuje przemysł tytoniowy do przedkładania państwom członkowskim szczegółowych sprawozdań dotyczących składników wykorzystywanych w wyrobach tytoniowych, zwłaszcza w papierosach i tytoniu ciętym do samodzielnego skręcania papierosów,
• zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu internetowej sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów,
• wprowadza wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości dotyczące konsumenckich papierosów elektronicznych,
• zobowiązuje producentów do zgłaszania nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem ich na rynek UE,
• od 2020 r. wprowadza zakaz produkcji papierosów aromatyzowanych.

 

Nowy polski projekt ustawy antynikotynowej, będący pochodną dyrektywy UE, przewiduje zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Poza tym wszyscy palący e-papierosy będą musieli przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. W nowych przepisach przewidziano zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat. Papierosy elektroniczne, podobnie jak tradycyjne, nie będą mogły być palone w miejscach publicznych. Zostaną też objęte zakazem reklamy, a ich producenci i importerzy, nie będą mogli sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
Polsce niełatwo przyszła akceptacja ograniczeń. Zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości m.in. przepisy dotyczące zakazu sprzedaży papierosów mentolowych. Rząd wskazywał, że całkowity zakaz wprowadzania do obrotu tych papierosów pociągnie za sobą poważne konsekwencje gospodarcze dla kraju. Trybunał stwierdził jednak, że wyroby tytoniowe zawierające aromat – zarówno mentol jak i każdy inny - są równie szkodliwe jak zwykłe papierosy. Przypomniał też, że celem dodawania mentolu do tytoniu jest uatrakcyjnienie papierosów, a to zmniejszanie atrakcyjności wyrobów tytoniowych może przyczyniać się do ograniczenia palenia i uzależnienia. To spowodowało, że skarga Polski została odrzucona.
„Cieszy nas, że kraje hemisfery zachodniej zaczynają dostrzegać potrzebę rozszerzenia regulacji antytytoniowych o nowe lub wcześniej nieobjęte regulacjami produkty. Palenie tytoniu niezależnie od postaci może powodować szereg chorób, w tym nowotwory i choroby układu krążenia. Jako Polska Grupa Raka Płuca mamy nadzieję, że nowe regulacje w pełnej sile wejdą w życie również w Polsce.” – komentuje prof. Tadeusz Orłowski, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, reprezentujący Polską Grupę Raka Płuca.

O raku płuca

Rak płuca statystycznie jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów onkologicznych. Nowotwory złośliwe płuca w Polsce stanowią 19% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn i 9% u kobiet (dane statystyczne z 2013). Rak płuca dotyka przeważnie osoby w średnim i starszym wieku. Palacze wdychają trujące związki chemiczne odkładające się przez lata w organizmie. Złogi substancji smolistych potęgują swoje działanie w czasie, stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór.

/źródło - /

Poprawiony: poniedziałek, 23 maja 2016 08:12