Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
sobota, 19 listopada 2016 09:34

Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego


Nieszczęśliwe zdarzenia mogą przytrafić się nam w każdej chwili: na spacerze, w drodze do pracy, na zakupach. O zwichnięcie, skręcenie stawu, czy złamanie nie jest trudno. Eksperci Gothaer TU S.A. przygotowali specjalny Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego. Co zrobić, jeśli zdarzy nam się wypadek?

Jak się zachować i o czym warto pamiętać?


1. Zaraz po wypadku
Jeśli miałeś nieszczęśliwy wypadek, ale jesteś w stanie samodzielnie dotrzeć na pogotowie, nie zwlekaj. Jeśli jednak czujesz ból i nie możesz się poruszać samodzielnie, zadzwoń na pogotowie, a w oczekiwaniu na karetkę zabezpiecz złamanie lub zatamuj krwotok.


2. Pierwsza pomoc przy złamaniu
Pamiętaj, by nie prostować ani nie zginać złamanej kończyny – usztywnij ją w takiej pozycji, w jakiej się właśnie znajduje. Unieruchomienie powinno polegać na dowiązaniu do kończyny (niezbyt mocno) sztywnego elementu np. deseczki, patyka. Użyj kawałka materiału (koszuli lub paska), by usztywnić mocowanie. Złamane ramię możesz unieruchomić za pomocą temblaka wykonanego z kawałka odzieży (np. koszuli). Umieść jeden z rogów koszuli na ramieniu, po czym na opadającym wzdłuż ciała materiale ułóż chorą rękę i owiń ją zwisającym końcem materiału, a następnie zwiąż oba końce. W przypadku poważnego złamania otwartego, nie ruszaj się i nie dotykaj rany.


3. Krwotok
W przypadku silnego krwotoku powinieneś wykonać prowizoryczną opaskę uciskową (np. z paska lub kawałka materiału). Opaska powinna być umieszczona nad raną w odległości około 5 cm od niej. Ucisk spowodowany opaską powoduje ściśnięcie naczyń krwionośnych i zatamuje krwotok do przybycia karetki pogotowia. Warto pamiętać, by przed założeniem opaski umieścić pod nią swego rodzaju podkładkę np. kawałek chusty. Jeśli jest to możliwe, powinniśmy unieść krwawiącą kończynę do góry – co dodatkowo zmniejszy krwawienie.


4. Wezwij pomoc
Jeśli doznałeś urazu, a nie możesz sam dotrzeć na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), bezzwłocznie zadzwoń po pomoc. Przypominamy numery alarmowe, które każdy z nas powinien mieć zapisane w telefonie:
• 112 – centrum powiadamiania ratunkowego – ogólnoeuropejski darmowy numer alarmowy, pod który można zadzwonić nawet jeśli nie mamy żadnych środków na koncie,
• 997 – policja,
• 998 – straż pożarna,
• 999 – pogotowie ratunkowe.

5. Na pogotowiu lub u lekarza
Na Szpitalny Oddział Ratunkowy mamy prawo zgłosić się zawsze i bez skierowania. Pamiętaj, że w nagłym przypadku nie potrzebujemy też dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń (musimy je dostarczyć do 14 dni od udzielenia pomocy). Pacjenci przewożeni przez karetki pogotowia mają pierwszeństwo, więc jeśli dotarłeś samodzielnie, będziesz musiał poczekać w kolejce.
Jeśli jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową, np. w Gothaer (niezależnie od tego, czy jest to ubezpieczenie NNW, GoVital, czy Inne) będzie Ci potrzebna dokumentacja od placówki medycznej, która udzieliła pierwszej pomocy. Na podstawie zebranych dokumentów ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie i zapewni świadczenia medyczne:
• dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej, w tym konsultacji lekarzy 10 specjalizacji, m.in.: chirurg, neurochirurg, ortopeda, lekarz rehabilitacji, kardiochirurg;
• organizację i pokrycie kosztów zabiegów ambulatoryjnych, badań laboratoryjnych, RTG, USG;
• rehabilitację;
• pomoc opiekuńczą, czyli transport z lub do placówki medycznej, dostarczenie leków, sprzęt rehabilitacyjny wraz z pokryciem kosztów jego wypożyczenia, opiekę pielęgniarską i organizację pomocy domowej po hospitalizacji (np. zakupy, przygotowanie posiłków, porządki domowe, opiekę nad zwierzętami).

Wszyscy Ubezpieczeni mogą korzystać w ramach GoVital z infolinii medycznej, która nie tylko udzieli informacji na temat zakresu świadczeń realizowanych w poszczególnych placówkach, czy godzin otwarcia aptek, ale przede wszystkim zorganizuje i umówi wizyty lekarskie, pielęgniarskie, rehabilitacyjne oraz badania.
Upewnij się, że masz:
• Dokumentację z pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu
• Dokumentację medyczną, z której wyraźnie wynika, że powstałe obrażenia ciała są następstwem nieszczęśliwego wypadku
• Zgromadzone wyniki badań
• Skierowanie na badania, konsultacje lub dodatkowe świadczenia wydane przez lekarza prowadzącego.

6. Po wyjściu z pogotowia
Zazwyczaj, po wyjściu z pogotowia lub od lekarza musisz sam zadbać o umówienie wizyty, czy wykonanie zleconych badań. Wszyscy wiemy, że dostęp do świadczeń zdrowotnych w Polsce jest od wielu lat ograniczony. Średni czas oczekiwania do lekarza specjalisty wynosi 2,5 miesiąca*, jednak w przypadku niektórych specjalności kolejki są znacznie dłuższe. Gothaer stworzył nową ofertę dedykowaną Klientom indywidualnym, dzięki której nie muszą już czekać w kilkumiesięcznych kolejkach. Ubezpieczenie GoVital to gwarancja łatwego i szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów – maksymalny czas oczekiwania na wizytę to 5 dni od momentu otrzymania przez Gothaer kompletu dokumentów. Zapewniamy konsultacje lekarzy dziesięciu specjalizacji (chirurg, okulista, neurochirurg, otolaryngolog, ortopeda, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, psycholog). Wszystkie świadczenia medyczne są realizowane w ramach sieci medycznej, która ma ponad 800 prywatnych placówek medycznych w całej Polsce. Dodatkowo Gothaer zorganizuje transport do i z placówek medycznych, a także pokryje koszty zabiegów ambulatoryjnych i badań laboratoryjnych. Ubezpieczony może też liczyć na pomoc opiekuńczą, sprzęt rehabilitacyjny i dostarczenie lekarstw. Pamiętaj, że GoVital to ubezpieczenie, które działa wtedy, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku i chroni Cię wszędzie – także w pracy i za granicą.
* Barometr Fundacji Watch Health Care. Średni czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w czerwcu oraz lipcu 2016 r.


7. Pomoc w ramach GoVital
Kiedy możemy liczyć na pomoc w ramach GoVital? Co obejmuje ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieszczęśliwym wypadku?
Ochrona ubezpieczenia GoVital działa przez 12 miesięcy i obejmuje:
• Dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej, w tym konsultacji lekarzy dziesięciu specjalizacji (ponadto, nie musimy martwić się o kolejki, ponieważ na wizytę u lekarza spacjalisty czekamy nie więcej niż 5 dni)
• Organizację oraz pokrycie kosztów zabiegów ambulatoryjnych, badań laboratoryjnych, RTG, USG
• Pomoc opiekuńczą, która obejmuje m.in. transport z oraz do placówek medycznych, opiekę pielęgniarską, sprzęt rehabilitacyjny i pokrycie kosztów wypożyczenia, dostarczenie lekarstw czy organizację pomocy domowej po hospitalizacji
• Organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji.

8. Jak zgłosić szkodę w Gothaer?
Zaraz po wyjściu z pogotowia lub od lekarza powinieneś zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi. Jak to zrobić?
1. Skontaktuj się z infolinią Gothaer (tel. 22 469 69 69). Do zgłoszenia potrzebny Ci będzie numer polisy i dane osobowe ubezpieczonego/Twoje oraz informacje o okolicznościach zdarzenia
2. Konsultant infolinii zada pytania niezbędne do zgłoszenia szkody oraz poinformuje o dalszych krokach.
3. W ciągu 7 dni od zgłoszenia Gothaer wyśle pocztą:
• pismo potwierdzające zgłoszenie szkody,
• formularz zgłoszenia szkody wypełniony danymi podczas rozmowy telefonicznej,
• wniosek o realizację świadczeń, do którego dołącz kopie:
– zaleceń lekarza prowadzącego (do przeprowadzenia konsultacji, badań lub dodatkowych świadczeń)
– dotychczas zgromadzonej dokumentacji medycznej, z której wyraźnie wynika, że powstałe obrażenia ciała są następstwem nieszczęśliwego wypadku, wraz z dotychczas zgromadzonymi wynikami badań.
4. Sprawdź formularz i jeśli to konieczne popraw lub uzupełnij dodatkowymi danymi. Do podpisanego formularza dołącz wniosek i kopie ww. dokumentów oraz wyślij na adres Gothaer. Po otrzymaniu tych dokumentów przez Gothaer, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą w celu organizacji świadczeń medycznych. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody dłużej niż 14 dni!


9. Gdy jesteśmy hospitalizowani
W ramach ubezpieczenia GoVital, możesz wybrać także wariant rozszerzony o świadczenie, wypłacane za każdy dzień spędzony w szpitalu (od 3 dnia pobytu, z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 30 dni). W ten sposób możesz otrzymać nawet 100 zł dziennie. Pamiętaj o karcie informacyjnej z pobytu w szpitalu – bez niej nie otrzymasz rekompensaty. Jeśli po powrocie ze szpitala do domu będziesz potrzebował wsparcia, Biuro Obsługi Klienta zorganizuje pomoc domową oraz pokryje jej koszty. Ponadto, po doręczeniu przez poszkodowanego do ubezpieczyciela recepty niezbędnej do wykupienia leków oraz środków na ich zakup, Biuro Obsługi Klienta zorganizuje dostarczenie leków. Po hospitalizacji nie musisz się także martwić o zakupy spożywcze, codzienne porządki domowe, posiłki, czy opiekę nad pupilem – Gothaer o wszystko się zatroszczy. W razie potrzeby otrzymasz również opiekę pielęgniarską, a także dostęp do sprzętów rehabilitacyjnych, w tym pokrycie kosztów ich wypożyczenia.


10. Gdy jesteśmy za granicą
Jeśli doznałeś urazu oka, oparzenia, urazu narządów wewnętrznych lub innych uszkodzeń i zdarzenie miało miejsce za granicą, pamiętaj że GoVital obejmuje wypadki powstałe na całym świecie, ale leczenie z nimi związane odbywa się w Polsce. W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdujesz, skompletować dokumenty medyczne dotyczące powstałego urazu, otrzymane od lekarza za granicą i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami. Gothaer zorganizuje leczenie w Polsce i pokryje koszty związane z ewentualną rehabilitacją, dostarczy potrzebne leki a także zapewni opiekę w domu, po hospitalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli wymagasz dodatkowych badań laboratoryjnych lub prześwietlenia RTG czy USG, Gothaer również zorganizuje wizytę, a także pokryje koszty diagnostyki i zabiegów. Jeśli wyjeżdżasz za granicę pamiętaj o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego, które zapewni doraźną pomoc na miejscu, bezpośrednio po wypadku.
Ciekawostka
Roczna składka za ubezpieczenie jest niższa niż koszt jednej wizyty w prywatnym gabinecie ortopedycznym. Przykładowo nałożenie gipsu wynosi 160 zł. Zabiegi rehabilitacyjne, takie jak: ćwiczenia indywidualne, masaże, czy pole magnetyczne to wydatek sięgający 1000 zł.

Szczegółowe informacje:
Gothaer TU S.A. ul. Wołoska 22A, 20-675 Warszawa
Tel.: 22 469 69 69
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Facebook: GothaerPL
Fax: 22 469 69 70
www.gothaer.pl

/źródło - Grupa BRM/