Dlaczego warto podpisać umowę z korepetytorem? Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 17 lutego 2017 12:04

Dlaczego warto podpisać umowę z korepetytorem?


Ponad połowa Polaków z dużych miast i aglomeracji wysyła swoje dzieci na zajęcia pozaszkolne albo zatrudnia korepetytorów . Wielu rodziców zamiast lekcji grupowych, wybiera zajęcia indywidualne – warto wówczas pamiętać o podpisaniu umowy z nauczycielem. Dlaczego?


Zdążyć przed maturą
W zajęciach dodatkowych uczestniczy zwłaszcza wielu maturzystów. Nic dziwnego – od wyników egzaminu dojrzałości zależy ich dalsza ścieżka edukacji. Po korepetycje sięgają także młodsi uczniowie, którzy chcieliby lepiej radzić sobie z wybranymi przedmiotami. Na rynku funkcjonują firmy, które zrzeszają nauczycieli, jednak wielu rodziców szuka korepetytorów na własną rękę lub „z polecenia”. Korepetycji udzielają także studenci, absolwenci, a nawet wykładowcy akademiccy. Niezależnie od tego, z czyich usług będziemy chcieli skorzystać, warto pomyśleć o podpisaniu umowy z wybraną osobą.


Lekcje po naszej myśli
Stawki korepetytorów są bardzo zróżnicowane i wahają się od 20 do nawet 100 zł za godzinę lekcji. Aby mieć pewność, że koszt korepetycji nie ulegnie zmianie, warto podpisać z nauczycielem umowę, w której określimy nie tylko wysokość opłaty za usługę, ale też m.in. faktyczną ilość czasu trwania zajęć. Choć wszyscy dobrze wiemy, że godzina zegarowa trwa 60 minut, korepetytor może mieć na myśli godzinę lekcyjną, czyli 3 kwadranse. Umowa pozwoli na doprecyzowanie tej kwestii.
W dokumencie warto wskazać także miejsce, w którym korepetycje będą udzielane oraz szczegóły postępowania w przypadku, gdy korepetytor nie będzie mógł przyjść na zajęcia lub zechce zrezygnować z udzielania lekcji naszemu dziecku.


Umowa? Żaden problem
Wzór umowy o korepetycje jest dostępny m.in. w aplikacji Spinker, która umożliwia zawieranie umów na odległość, za pośrednictwem smartfona. Znajdziemy w niej m.in. zapis poświęcony kosztom dojazdu korepetytora na zajęcia oraz sposobu wypłacania mu wynagrodzenia. Istotny jest także fragment mówiący o tym, która ze stron będzie pokrywać koszt materiałów dydaktycznych. Warto pamiętać, że dzięki podpisaniu umowy unikniemy ewentualnych nieporozumień. Taki dokument zagwarantuje nam także dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Dzięki możliwości zawarcia umowy na odległość, jaką daje nam Spinker, każda ze stron będzie mogła zapoznać się z dokumentem w dowolnym czasie i bez konieczności umawiania specjalnego spotkania. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i niezwykle prosta w użyciu. Wystarczy uzupełnić wybrany wzór umowy, podpisać go i przesłać drugiej osobie.


Informacje o aplikacji Spinker
Spinker to jedyna na polskim rynku tego typu aplikacja mobilna, która usprawnia proces tworzenia i umożliwia podpisywanie umów na odległość. W aplikacji dedykowanej na system Android znajduje się bezpłatna baza 18 najczęściej używanych wzorów umów i innych dokumentów, przygotowanych przez prawnika. W łatwy sposób można tworzyć dokumenty i podpisywać je w dowolnym miejscu, przy użyciu smartfona. Do wzoru umowy użytkownik wpisuje niezbędne dane i podpisuje ją na ekranie urządzenia przenośnego. Gotowy dokument może przesłać kontrahentowi lub wydrukować. Dostęp do podpisanych umów jest prosty i wygodny, dane użytkownika oraz partnerów przechowywane są bezpiecznie w aplikacji.
www.spinker.pl

/źródło - /

Poprawiony: piątek, 17 lutego 2017 12:19